Chemport Europe gaat vergroening chemie aanjagen

De chemiesector in Groningen en Drenthe wil wereldwijd een leidende rol gaan spelen in de groene chemie, waarbij chemische bedrijven gebruik maken van duurzame grondstoffen. Daarin is nu een volgende stap gezet. In het nieuwe samenwerkingsverband Chemport Europe hebben de noordelijke chemieclusters de krachten gebundeld met de regionale kenniscentra om tot een duurzame vergroening te komen van de chemische industrie rond Delfzijl en Emmen.

Chemport Europe komt voort uit de conclusies van de Commissie Willems uit 2014, verwoord in het rapport ‘Chemie op Stoom’. Daarin worden verschillende aanbevelingen gedaan om de toekomst van de chemische industrie in de Eemsmond veilig te stellen. De belangrijkste conclusie: Er moet versneld vernieuwd en vergroend worden.

De afgelopen jaren zijn al de nodige maatregelen genomen. Zo wordt zeventig procent van de warmtevoorziening op het Chemiepark Delfzijl inmiddels duurzaam opgewekt. In de fabriek van BioMCN in Delfzijl, bijvoorbeeld, wordt bio-methanol gemaakt uit gas afkomstig van bietenpulp. In februari van dit jaar werd de bio-stoomleiding van de Eneco-centrale naar AkzoNobel in Delfzijl in gebruik genomen.

Volledig artikel op website EE-Eemsdelta