B&W Harlingen kwaad op afvalverwerker Omrin

Burgemeester en Wethouders van Harlingen voelen zich overvallen door het voornemen van afvalverwerkingsbedrijf Omrin om de capaciteit van de Reststoffen Energie Centrale REC met 20 % uit te breiden.

B&W van Harlingen hebben regelmatig overleg met Omrin over uiteenlopende zaken, maar zijn door het bedrijf niet geïnformeerd over de uitbreidingsplannen.

Het College van Harlingen is ook slecht te spreken over het plan van Omrin om meer afval per vrachtwagen aan te voeren. De gemeente Harlingen vindt dat aanvoer zoveel mogelijk via het water moet plaatsvinden.

B&W schrijven in een brief aan directeur Vernooij van Omrin dat zij zich ‘onheus bejegend’ voelen en dat deze gang van zaken het nodige draagvlak voor de REC in Harlingen niet groter maakt. Wethouder La Roy van Harlingen wil niets zeggen over het onderwerp zolang ze niet direct door Omrin is geïnformeerd over de uitbreidingsplannen.

De uitbreidingsplannen van Omrin werden eerder deze week openbaar door vragen van de statenfractie van het CDA. Toen werd duidelijk dat Omrin een aanvraag had gedaan voor het verbranden van 20% extra afval, zonder dat de gemeente hiervan op de hoogte was. Omrin staat zelf op het standpunt dat er niet zo veel aan de hand is. Volgens Omrin gaat de aanvraag over ‘het optimaliseren van de energiecentrale’ en valt extra belasting van het milieu erg mee.