Businesscase voor netwerk van ontvangers 'getagde' vissen

In de komende maanden wordt er een businesscase uitgewerkt voor een netwerk van ontvangers die 'getagde' vissen kunnen registreren. Zo moet onze kennis over vissen in de Waddenzee worden vergroot.

Twee studenten van het Van Hall Larenstein in Leeuwarden voeren deze opdracht uit als afstudeerproject in opdracht van Staatsbosbeheer en het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Betaalbare zenders
Het onderzoek naar vissen in de Waddenzee is moeilijk en kostbaar, omdat het meeste zich onder water afspeelt. Door technologische innovatie wordt het echter steeds makkelijker en betaalbaarder om vissen een zendertje op te prikken. De vissen hebben geen last van de zenders, terwijl ze waardevolle informatie opleveren.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee