Burgers en landbouwers uiten zorgen over verhoging waterpeil Lauwersmeer

Op de bestuursvergadering van waterschap Noorderzijlvest verschenen woensdagavond enkele tientallen landbouwers en omwonenden van de oevers van het Lauwersmeer. Zij maken zich grote zorgen over de mogelijke proef om de waterstand in het Lauwersmeer gedurende een paar weken met enkele decimeters te verhogen.

De provincie heeft het waterschap om een vergunning gevraagd met als doel extra riet rondom het Lauwersmeer te kunnen laten groeien.

Schade
Jan Stol uit Lauwersoog vreest dat de fundering van zijn woning schade zal oplopen door zo'n peilverhoging. Tineke de Vries van LTO Noord vraagt zich af of de verzilting van de bodem door een hoger waterpeil ertoe zal leiden dat de oogst in gevaar komt of dat het vee mogelijk het slootwater niet meer kan drinken.

Volledig artikel op website RTV Noord