Bundeling van kennis als aanjager voor ontwikkelingen Eems

Het Kennis- en Koersdocument Eems-Dollard en bijbehorende Inspiratiekaart hebben een sleutelrol gespeeld in de huidige positieve ontwikkelingen rondom het Eems-estuarium. Vóór het verschijnen in 2012 was de kennis versnipperd en konden belanghebbende partijen elkaar moeizaam vinden.

Dat stelt Marloes van Herten in haar afstudeeronderzoek Puzzling over Power  voor de Universiteit van Utrecht naar adaptief management in estuaria. Van Herten testte een aantal hypothesen over adaptief management aan de hand van een vergelijking tussen de Schelde en het Eems-estuarium. De conclusies werden getrokken na uitgebreid literatuuronderzoek en op basis van 24 interviews (12 over de Eems).

Volledig artikel met afstudeeronderzoek en andere documentatie op website Programma Rijke Waddenzee