Bouw Waddenbelevingspunt Den Oever komt steeds dichterbij

De Waddenzee is Werelderfgoed. In Den Oever is dit echt tastbaar. Om meer informatie over dit Werelderfgoed te geven, en te kunnen genieten van de Waddenzee en de natuur wil het college een Waddenbelevingspunt bouwen in de Waddenhaven naast Het Schor.

Wethouder Theo Meskers is enthousiast over dit project. “Vanaf het uitkijkpunt is straks zowel de Waddenzee, als de Afsluitdijk en het IJsselmeer te zien. Dat is uniek en daarmee vergroten we de toeristische aantrekkingskracht van deze plek.” Voordat met de bouw kan worden begonnen moet de raad toestemming geven om te starten met het vergunningenproces. Dit voorstel heeft het college aan de gemeenteraad voorgelegd. De verwachting is dat de raad hierover in november vergadert.

Bouw Waddenbelevingspunt
Voordat de feitelijke bouw naar verwachting in 2016 kan starten moeten de benodigde vergunningen verleend zijn. De aanbesteding van het maken en plaatsen van het Waddenbelevingspunt wordt de komende maanden voorbereid. Het ontwerp van het Waddenbelevingspunt is klaar en is gemaakt samen met Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Er wordt nu gewerkt aan het verdere technische ontwerp. Dit is een uitdaging omdat het buitendijks wordt gebouwd en overgeleverd is aan weer en wind.