Borden op Vliehors: broedende dwergsterns

Net als voorgaande jaren zijn op de Vliehors Dwergsterns neergestreken om te gaan broeden. Dit jaar hebben de vogels 2 gebiedjes op de Noordwestelijke punt van de Vliehors als broedgebied uitgekozen. Staatsbosbeheer heeft afgelopen zondag met hulp van Willem Stel rondom dit broedgebied borden geplaatst.

De Vliehors is een belangrijk broedgebied voor Dwergsterns. In heel Nederland broeden jaarlijks ongeveer 750 paar. Op de Vliehors broedden vorig jaar maar liefst 110 paar (!) van deze kleinste stern van Nederland.

Dwergsterns zijn zeer kwetsbare broedvogels die in het getijdengebied op schelpenbankjes broeden, vlak langs de waterlijn. Negen van de tien keer gaan de broedsels verloren door een extreem hoog tij in combinatie met harde wind. Om te voorkomen dat de broedsels om andere redenen verloren gaan is, in overleg met de beherende instanties en Maarten Nijman van de Vliehors Express, weer besloten rondom deze plekken borden te zetten.

De Vlielandse bevolking en de toeristen die gebruik maken van de Vliehors wordt vriendelijk verzocht rekening te houden met dit broedgebied door:
• Ruim om de borden heen te rijden, en/of te lopen.
• Honden in een straal van 100 meter om het broedgebied aan te lijnen.

Namens de vogels, de beherende instanties, de tellers van Telploeg Vlieland en de leden van de Strandvogelwerkgroep van het overlegorgaan Waddeneilanden, wordt een ieder bedankt voor de medewerking.