Bommen op Vliehors-range

F-16 jachtvliegtuigen van verschillende nationaliteiten oefenen tot en met dinsdag 9 oktober 2012 in het afwerpen van bommen met explosieve lading op de NAVO-oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland. In totaal worden naar verwachting 54 bommen van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen.

Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidhinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range.

Aangemerkte reservedagen zijn 20 en 21 september en 10 tot en met 12 oktober 2012. Tijdens de oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van rode vlaggen. Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele klachten kan men bellen met Sectie Communicatie Vliegbasis Leeuwarden, tel. 058-2346700. Voor klachten kan tevens gebeld worden met het gratis nummer 0800-0226033.