Boeren Schier doen proef met biodiversiteit

De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog willen ook na de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een inkomen blijven verdienen op het eiland. Zij gaan proefdraaien met het businessmodel biodiversiteit in de melkveehouderij.

 

Schiermonnikoog maakt deel uit van drie Natura 2000-gebieden: de Waddenzee, de Noordzee en de Duinen. Met name de grijze duinen zijn zeer stikstofgevoelig.

 

Louis Bolk Instituut
Het businessmodel is een initiatief van het Louis Bolk Instituut dat vorig jaar samen met Royal FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds een kader hiervoor opstelde.

'Doel is dat de zeven boeren een goed inkomen kunnen blijven houden met het verminderen van de stikstofdepositie', beklemtoont hun adviseur Herman Hofstee van D&U Groep.