Blue Energy: kans voor Fryslân

De proef op de Afsluitdijk met Blue Energy is weer een stapje dichterbij. Blue Energy is duurzame energie die gewonnen wordt door het mengen van zoet en zout water. Proeven moeten uitwijzen wat we precies met Blue Energy kunnen. Het bedrijf Red Stack heeft subsidie aangevraagd voor zo'n proef op de Afsluitdijk. Het college van Gedeputeerde Staten besloot om € 1,6 miljoen cofinanciering bij te dragen.

De techniek
De Afsluitdijk is een logische plek voor deze proef. Hier stroomt het zoete IJsselmeerwater de zoute Waddenzee in. Door dat water te mengen kun je met speciale technieken elektriciteit winnen. Het Technologisch Top Instituut voor watertechnologie Wetsus ondersteunt de proef met specialistische kennis. Ook andere partners van het bedrijf Red Stack maken zich hard voor Blue Energy.

Wereldwijd voorbeeld
Blue Energy is voor de provincie een mooie kans. Kans op een nieuwe duurzame energiebron, maar ook kans op werk. En het past prima bij de ambitie van de provincie om op termijn niet meer afhankelijk te zijn van brandstoffen zoals olie en gas. De proef op de Afsluitdijk maakt ook deel uit van het coalitieakkoord. Gedeputeerde Hans Konst:; "Het zou voor Fryslân prachtig zijn als deze energie van de grond komt. Zo wordt Fryslân samen met Leeuwarden het wereldwijde voorbeeld van het succesvol toepassen van watertechnologie."