Biologische cranberryteelt op Texel

Maandag 18 augustus hebben Staatsbosbeheer en de Stichting Cranntex de erfpachtovereenkomst getekend voor de biologische teelt van cranberry’s langs de Rozendijk op Texel.

De teelt van biologische cranberry’s past in het omliggende gebied en bij de werkwijze van Staatsbosbeheer. De erfpachtopbrengsten worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van natuurgebieden elders op Texel. 

Met deze samenwerking laat Staatsbosbeheer zien dat commerciële teelt en natuurbeheer goed samen gaan en elkaar zelfs kunnen versterken. De cranberry is familie van de heide, waardoor de plant goed past bij het naastgelegen duingebied. Met de verpachting van 1 hectare grond voor cranberryteelt kan het beheer voor ongeveer 25 hectare duingebied of de begrazing van enkele terreinen worden gefinancierd. De teelt en de verwerking van de cranberry vindt op Texel plaats en dus een streekeigen product, een stimulans voor de Texelse economie.