Biobouwers dragen bij aan de veiligheid tegen overstromingen

Biobouwers zijn planten en dieren die hun omgeving beïnvloeden. Helmgras helpt mee duinen te bouwen, kwelderplanten vangen slib in, en mosselen en oesters bouwen riffen en leggen sediment vast. Deze organismen kunnen helpen om de waterkering veiliger te maken.

Vanwege de verwachte klimaatverandering en zeespiegelstijging heeft het Deltaprogramma Waddengebied gezocht naar nieuwe manieren om de kust veilig te houden. Binnen het programma is op een rijtje gezet welke biobouwers er in de Waddenzee zijn, en hoe deze kunnen bijdragen aan de waterveiligheid op lange termijn. Er waren namelijk veel ideeën over hun inzet, maar een goed overzicht ontbrak nog.

Volledig artikel en rapport op website Wageningen UR