Bijzondere positie Waddeneilanden

De Waddeneilanden krijgen een bijzondere positie in Nederland. Minister Donner heeft toegezegd dat de Waddengemeenten de gelegenheid krijgen om van te voren mee te praten over nieuwe wetten die mogelijk negatieve gevolgen voor de eilanden kunnen hebben.

De minister formeert een groep beleidsambtenaren die regelmatig met de Waddeneilanden overlegt.

Burgemeester Visser van Terschelling is poitief over het bericht uit Den Haag.

Meer informatie op deze website