Bijzonder boek over Texel verschenen

Aan veel onderwerpen die met Texel en het Waddengebied te maken hebben is (en wordt) uitgebreid onderzoek gedaan. Veel van de daardoor verkregen kennis is in het onlangs verschenen boek Texel is anders op een prettig leesbare manier toegankelijk gemaakt.

Wie meer wil weten over waar de vroegste bewoners van Texel woonden en waarom, het ‘eigen’ klimaat van het eiland, de zeegrasvisserij, de plantenwereld, loopkevers, dagvlinders, vogels en nog veel meer, vindt in dit boek veel van zijn gading. Met onderwerpen als trekvissen, zeehonden, bruinvissen en niet te vergeten de massa’s steltlopers op het wad krijgen ook de aangrenzende Noordzee en Waddenzee ruime aandacht. Maar liefst 43 auteurs leverden een bijdrage aan het boek dat met talloze prachtige foto’s is geïllustreerd.

Texel is anders is een gezamenlijke uitgave van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die samen zo’n 6.000 hectare natuurgebied op Texel zelf en 7.000 hectare in het aangrenzende Waddengebied beheren. De eindredactie was in handen van Jacques de Raad en Laura Kooistra.Het boek (afmetingen 23 x 28 cm, 296 pagina’s) is verkrijgbaar bij de boekhandel op Texel en in webwinkels van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en kost € 34,90, dankzij de belangeloze medewerking van auteurs, fotografen en redacteuren, en financiële bijdragen van onder andere de Waddenacademie.