Bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de Afsluitdijk is gering

In opdracht van de Waddenacademie heeft Altenburg & Wymenga in samenwerking met Goede Vissers een monitoringsprogramma uitgevoerd naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de Afsluitdijk. Vastgesteld is dat de omvang van de bijvangst bij deze vorm van visserij gering is door het gebruik van aangepast vistuig.

De Waddenzee wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan planten en dieren. De laatste decennia zijn echter een aantal vissoorten, waaronder ook een aantal trekvissen zoals paling en zeeforel, in de Waddenzee sterk achteruit gegaan. Met het oog op herstel van deze soorten worden momenteel maatregelen getroffen om barrières in zoet-zout overgangen op te heffen en om de visserij te verduurzamen.

Volledig artikel op website Waddenacademie