Bezwaar tegen zoutwinning

Natuurmonumenten maakt bezwaar tegen de plannen van Frisia Zout in Harlingen om vanaf 2015 zout te winnen uit de Waddenbodem.

De zoutproducent zou vanaf eigen terrein in Harlingen gaan boren. In de westelijke Waddenzee zit op drie kilometer diepte een zoutlaag van 700 meter dik. Frisia kan daarmee tot 2036 zout winnen.

Volgens Natuurmonumenten lopen Wadplaten onder water door de zoutwinning, waardoor vogels niet meer bij hun voedsel kunnen komen. De natuurorganisatie vreest dat dit voor tienduizenden vogels fataal kan zijn.

Link naar kamerbrief zoutwinning