Bezwaar tegen bezuinigingen op waterkwaliteit

Natuurmonumenten heeft met Staatsbosbeheer, De 12Landschappen en de Natuur en Milieufederaties eind juli bezwaar gemaakt tegen de plannen van het demissionaire kabinet-Rutte om omvangrijke bezuinigingen door te voeren op de waterkwaliteitsprogramma’s voor de rivieren, Waddenzee, IJsselmeer en de Deltawateren.

Gevolg van de plannen is dat het nog minstens zes jaar duurt voordat wordt begonnen met het herstel van zeegrasvelden in de zoute wateren en de aanleg van tientallen kilometers natuurvriendelijke oevers langs rivieren en kanalen. Bovendien moeten otter en zalm nog jaren wachten op opheffing van tientallen migratiebarrières.

Volledig bericht met achtergronden en termijnen indiening zienswijzen