Bezwaar baggerslib afgewezen

De Raad van State kan zich niet vinden in het bezwaar dat twee mosselvissers hebben tegen het storten van baggerslib in de Waddenzee. Volgens de vissers heeft het storten negatieve invloed op hun mosselteelt in de Waddenzee.

Zij hebben daarom bezwaar aangetekend tegen de vergunning die de staatssecretaris voor de stort heeft afgegeven. De Raad van State vindt evenwel dat de staatssecretaris goed genoeg gekeken heeft naar de gevolgen voor de mosselvissers.

Het slib komt vrij bij werkzaamheden in de havens van Harlingen.