'Bevingen door gaswinning wadden mogelijk'

Het Dagblad van het Noorden meldt dat de gaswinning in het Waddengebied kan leiden tot aardbevingen.

De commissie voor de milieueffectrapportage gaswinning onder de Waddenzee stelt dit in een jaarlijkse rapportage.

De commissie vindt dat de NAM ook nadrukkelijk naar het voorkomen van bevingen in het gebied moet kijken omdat het Staatstoezicht der Mijnen eerder aangaf dat bevingen mogelijk zijn.

Volledig artikel op website Dagblad van het Noorden