Bestuurlijke toekomst gebied Hoogeland-Eemsdelta nader onderzocht

Gezamenlijk persbericht gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

 

De eerste (deel)resultaten van de verkenning naar een mogelijke herindeling in Noord Groningen zijn aan de raadsleden op 22 oktober jl. gepresenteerd en deze week toegestuurd. Gelet op de complexiteit van de materie, de noodzaak van zorgvuldige weging van argumenten en het maximaal willen toerusten van de raden voor het openbaar debat is gekozen om de resultaten te delen en te bespreken tijdens informele bijeenkomsten. Kenmerk van deze bijeenkomsten is dat informatie wordt opgehaald, waardoor een verdieping mogelijk is. Er hoeven nog geen standpunten te worden ingenomen. Een openbaar debat over dit dossier zal uiteraard volgen. Dit gebeurt aan de hand van een raadsvoorstel, dat onder meer gebaseerd zal worden op de onderzoeksrapporten. Besluitvorming in de raden is vooralsnog in het eerste kwartaal van 2015 voorzien. Een belangrijke tussenstap op weg naar besluitvorming in de raden is het betrekken van onze inwoners. Dat zal begin 2015 gebeuren. Op welke wijze en in welke vorm deze consultatie van de inwoners zal plaatsvinden, wordt door de gemeenteraden nader bepaald.