Bestemmingsplannen voor Havengebied, Oosterhorn en geluidszone Delfzijl in procedure

DELFZIJL - Het college brengt het voorontwerp van drie bestemmingsplannen - voor Oosterhorn, havengebied en geluidszone - in procedure en heeft de plannen ervoor naar de gemeenteraad gestuurd.

De bestemmingsplannen Havengebied en Oosterhorn bepalen waar welk type bedrijvigheid mogelijk is. Het bestemmingsplan Geluidszone stelt grenzen aan de geluidsbelasting op de omgeving door de bedrijven. De bestemmingsplannen hebben de status van een voorontwerp. Voor het bestemmingsplan Oosterhorn is een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. De bestemmingsplannen liggen vanaf 12 mei tot en met 22 juni ter inzage in het gemeentehuis en de bibliotheek van Delfzijl. In deze periode kunnen omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden een inspraakreactie geven op de voorontwerpen bestemmingsplannen. Ook het MER ligt ter inzage. Dit betreft de formele openbare inspraakprocedure.

In dezelfde periode kunnen inwoners en bedrijven een zienswijze op het MER indienen. Reacties op het MER gaan naar de onafhankelijke m.e.r.-commissie in Utrecht, die zelf ook een formeel eindoordeel geeft over het MER.De gemeente Delfzijl organiseert een inspraakavond op:* 16 mei in Termunterzijl van 19.00 tot 21.00 uur voor inwoners van Termunten, Termunterzijl, Borgsweer en omgeving: locatie havenrestaurant in de Jachthaven, Plankpad 7;* 18 mei in Delfzijl van 19.00 tot 21.00 uur voor inwoners van Delfzijl en Farmsum: locatie Theater & Congrescentrum 'De Molenberg', Molenberg 11;* 23 mei in Delfzijl van 20.00 tot 22.00 uur speciaal voor bedrijven: locatie Theater & Congrescentrum 'De Molenberg', Molenberg 11.