Besluit vismigratiemaatregelen Afsluitdijk

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 31 maart 2014 het Projectplan Waterwet vastgesteld voor de vispassage en zoutwaterafvoersystemen Afsluitdijk bij Den Oever en Kornwerderzand.

Het besluit ligt met het projectplan van 10 april tot en met 22 mei ter inzage. Het projectplan treedt in werking na bekendmaking.
 
Vismigratie
Met de uitvoering van dit project bereiken we een verbetering van vismigratie rondom de Afsluitdijk voor de Kaderrichtlijn Water. De vispassage in de Voorhaven bij Den Oever zorgt voor een verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Hierdoor kan vis van de Waddenzee naar het IJsselmeer migreren. Met de zoutwaterafvoersystemen in de Voorhaven van Den Oever en Kornwerderzand kan zout water teruggebracht worden in de Waddenzee. Hierdoor kunnen de sluizen langer open om vis te laten passeren.

Het besluit ligt met het projectplan van 10 april tot en met 22 mei 2014 ter inzage. Het ontwerp-projectplan heeft van 11 september 2013 tot en met 23 oktober 2013 ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Meer informatie