Besluit over gaswinning Skylge pas medio 2016

TERSCHELLING - Het besluit over gaswinning bij Terschelling wordt pas medio 2016 genomen. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) gisteren toegezegd. De minister wil eerst de Mijnbouwwet wijzigen en de aangevraagde vergunning daaraan toetsen.

Zodra de wet gewijzigd is, heeft de minister meer mogelijkheden om vergunningen voor gaswinning eventueel te weigeren. Nu worden vergunningsaanvragen louter beoordeeld op het voldoen aan technische en economische voorwaarden. Straks wordt ook gekeken naar nadelige gevolgen voor milieu, veiligheid en volksgezondheid. Hier werd in april een amendement voor aangenomen door de Tweede Kamer. Provincies en gemeenten krijgen door de nieuwe wet ook meer zeggenschap over gaswinning in hun gebied.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad