Beschermingsplan bruinvis wordt uitgevoerd

DEN HAAG – Nederland maakt werk van de aanbevelingen uit het Bruinvisbeschermingsplan. De visserijsector kan aan de slag met ‘pingers’ en camera’s aan boord. Onderwatergeluid krijgt in het beschermingsplan prioriteit.

De Tweede Kamer is door staatssecretaris Dijksma uitvoerig geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen uit het Bruinvisbeschermingsplan. Er is voor vier jaar een wetenschappelijke adviescommissie ingesteld, bestaande uit drie (inter)nationale, ervaren en onafhankelijke experts op het gebied van ecologisch onderzoek, die een kennisagenda opstelt en waakt over samenhang en kwaliteit van het onderzoek.
 
Door middel van aanvullende monitoring en onderzoek moet meer inzicht verkregen worden in de verspreiding en ontwikkeling van de bruinvispopulatie. Vliegtuigtellingen zijn daarbij belangrijk. De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zal pathologisch onderzoek naar de doodsoorzaak van aangespoelde bruinvissen dit jaar afronden.

Onderwatergeluid krijgt in het beschermingsplan prioriteit, omdat dat mogelijk een belangrijke bedreiging is voor de bruinvis. Het gaat hierbij vooral om abrupte piekgeluiden, zoals voortkomend uit heiwerkzaamheden (bijvoorbeeld voor constructie van windparken), sonargebruik, onderwaterexplosies en seismische exploraties. Voor dit onderwerp is op sommige aspecten al onderzoek in gang gezet en op andere zal dit nog plaatsvinden.

Volledig artikel op website Visserijnieuws