Bescherming voor kwelder Ameland

Op Ameland wordt donderdagmiddag de laatste handeling verricht in een experiment om de Feugelpôlle te behouden. De Feugelpôlle is een kwelder aan de zuidwestzijde van het eiland. De afgelopen jaren is een groot deel van de kwelder verdwenen.

In 2012 is Staatsbosbeheer begonnen met een experiment met een zogenaamde klimaatbuffer te beschermen tegen erosie van de zee. Zo is er de afgelopen periode een kleidam met schelpen aangebracht en wordt een mosselbank gecreëerd. De Feugelpôlle is een populair broedgebied voor onder andere de grote stern.

Volgens Marian Veenendaal van Staatsbosbeheer zijn de eerste resultaten positief. De proef wordt tot en met mei 2022 nauw gevolgd.