Beperkte updates op waddenzee.nl

Zoals elders op deze website al te lezen is, valt waddenzee.nl vanaf 1 januari 2012 organisatorisch onder het Regionaal College Waddengebied. Dit betekent dat nu al technische werkzaamheden moeten plaatsvinden in verband met de overdracht.

In combinatie met de kerstvakantie is daarom in de periode rondom kerst en oud en nieuw slechts beperkt sprake van updates op de website. Onze excuses hiervoor, en tot ziens in het nieuwe jaar!