Beleefcentrum Afsluitdijk impuls werkgelegenheid

Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hier mee ingestemd.

Experience regisseur Bert Kranendonk van Kexcom gaat in samenwerking met Theo op de Hoek van hotel Vigilante Makkum de exploitatie van het Beleefcentrum op zich nemen. Hiervoor is met gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân het contract ondertekend. In 2018 moet het Beleefcentrum op de Afsluitdijk open gaan voor internationaal publiek.

Keuze voor exploitant
De overheden staan garant staan voor de realisatie van de bouw van het Beleefcentrum. Voor de exploitatie is de afgelopen periode gezocht naar een exploitant. Dit gebeurde via een openbare aanbesteding. Kexcom in combinatie met de Vigilante uit Makkum kwam daaruit als de beste partij met het meest aansprekende plan.

Volledig persbericht op website Provincie Fryslân