Belangrijke stap voor Vismigratierivier

Met het openbaarstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailnivo doen de initiatiefnemers van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk een belangrijke stap in het formele proces dat uiteindelijk moet leiden tot het daadwerkelijk realiseren van de Vismigratierivier.

De notitie R&D beschrijft op hoofdlijnen het voornemen (waarom willen we een Vismigratierivier) en de alternatieven die er zijn (zoals een simpele vispassage). Bovendien staat er in de notititie hoe de MER wordt afgebakend en wat de gewenste diepgang van de MER is.
 
Het bevoegd gezag is de provincie Fryslân. Zij legt de notitie nu zes weken ter inzage. Een ieder kan er op reageren. Na 14 maart 2014 wordt de balans opgemaakt van alle opmerkingen. De provincie bepaalt dan definitief waar de milieueffectrapportage over moet gaan en wat er allemaal onderzocht moet worden op effecten voor het milieu.

Volledig artikel met documentatie op website Rijke Waddenzee