Belangrijke barrière tussen Wad en Westerwoldse Aa opgeheven

De belangrijkste barrière voor vissen tussen het Wad en de Westerwoldse Aa is opgeheven! Een mijlpaal in het project ‘Tussen Wad en Westerwoldse Aa’ en de vismigratieproblematiek in het algemeen.

De sluis Nieuwe Statenzijl is visvriendelijk gemaakt. Een uitkomst voor de bedreigde paling die hier nu als jonge aal ons land kan binnen zwemmen via een ‘aalgoot’. Bovendien zijn ‘kattenluiken’ in de sluisdeuren aangebracht voor zoet-zoutvissen zoals spiering en driedoornige stekelbaars.

We vragen aandacht voor dit bijzondere feit. Op 16 oktober organiseren we van 14.30 tot 16.30 uur een bijeenkomst, met aandacht voor  de vismigratieproblematiek en de oplossingen die we daarvoor samen met diverse partners creëren. We starten met een officieel deel en gaan vervolgens met elkaar naar de sluis waar het geheel beeldend wordt voortgezet door theaterschool Oostgroningen.

Mede dankzij het Waddenfonds en Rijkswaterstaat kunnen we ons inzetten voor het leefgebied van vissen. We vergroten het gebied door oplossingen te creëren voor barrières als gemalen en stuwen. Daarnaast verrijken we het door onder andere visvriendelijke oevers aan te leggen, waar ze kunnen paaien.