Bekendmaking sluiting indieningsmogelijkheid thema 3 Waddenfonds

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds maakt bekend dat met toepassing van artikel 1.12, eerste lid, van de Subsidieverordening Waddenfonds, is besloten de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen die vallen onder thema 3, Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens, te sluiten. Dit besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

Toelichting: het beschikbare budget van € 19.000.000,- voor thema 3 is met de reeds ingediende aanvragen ruim overvraagd. Tot het moment waarop de ingediende aanvragen zijn behandeld blijft de mogelijkheid tot indiening gesloten. Zodra daar aanleiding toe is, zal het Dagelijks Bestuur bekend maken dat nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden.