Beheerders Waddenzee willen graag aan de slag met samenwerking

LEEUWARDEN - Zo’n zeventig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere beheerders van het Waddengebied bogen zich vorige week in Leeuwarden over de vraag; hoe te werken als één beheerder in 2018 en wat te doen en hoe daar te komen. Dat leverde veel korte- en langetermijnadviezen op voor bestuurders.

Het symposium werd afgelopen week georganiseerd in het Post Plaza in Leeuwarden door het Regie College Waddengebied (RCW) en de Beheerraad Waddengebied. De beheerders bogen zich over beheer in de ruime zin van het woord. Dus niet alleen over dijkonderhoud of het baggeren van vaargeulen, maar ook over vergunningverlening en natuurherstel.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee