Bantpolder wordt weer zout

Natuurmonumenten begint volgende week met het herstel van de Bantpolder, tussen het Lauwersmeer en Moddergat.

Door oude greppels en dammen terug te brengen moet de polder weer natter en zouter worden. Dat moet er voor zorgen dat er meer weidevogels naar het gebied komen en dat zeldzame planten niet uitsterven. Sinds de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 verdroogt de polder en verdwijnt het zout uit de grond.

Het herstel wordt betaald met een bijdrage uit het Waddenfonds. Half oktober worden de werkzaamheden afgerond.