Bankspolder op Schier niet onder water

Het conflict tussen boeren op Schiermonnikoog en Natuurmonumenten stoelt op een misverstand. Twee boeren waren kwaad omdat Natuurmonumenten grond van de boeren wilde gebruiken ala natuurcompensatie voor de nieuwe kolencentrale in de Eemshaven.

Op het kaartje was te zien dat de Bankspolder onder water gezet zou worden. De boeren wisten echter niets van het plan. Volgens Otto Overdijk van Natuurmonumenetn is er sprake van een misverstand. Hij heeft aan de boeren excuses aangeboden.

Natuurmonumenten is nog steeds van plan om een stuk duingebied te gebruiken als natuurcompensatie voor de kolencentrale in de Eemshaven. Bos wordt weggehaald en er wordt meer openheid in het landschap gecreëerd om de Blauwe Kiekendief en de Velduil ruimte te bieden om te broeden.