Baggerwerkzaamheden in Boontjes van start

Rijkswaterstaat start 1 oktober met het baggeren van de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes). De dieptebeperking in de vaargeul Boontjes vormt voor de scheepvaart tussen Amsterdam en Harlingen een belemmering.

De scheepvaart moet rekening houden met “tijvensters” om de drempel in Boontjes te kunnen passeren. Door de drempel uit de vaargeul te verwijderen verbetert de doorstroming voor de scheepvaart op de vaargeul. De werkzaamheden duren tot eind december, onvoorziene omstandigheden zoals storm en ijsgang voorbehouden.

Project Drempelverwijdering Boontjes

In de vaarweg Boontjes, tussen Harlingen en Kornwerderzand zit een drempel in de bodem;  over een lengte van ongeveer 2 km is de vaarweg daar ondieper (2,80 –NAP). De komende maanden wordt de vaargeul gebaggerd om de drempel te verwijderen. Na afronding van de werkzaamheden is de vaargeul Boontjes grotendeels 3,80 meter –NAP en 100 meter (bodem)breed. Gezien de complexiteit van het verleggen van kabels en leidingen zal dit gedeelte in een later stadium worden aangepakt, naar verwachting in 2013. Op dit deel (240 meter) is de diepte 3,20 tot 3,50 -NAP)

Samenwerking Rijkwaterstaat Noord-Nederland en Provincie Fryslan

In 2009 hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Fryslan in een bestuursovereenkomst vastgelegd dat ze samen werken aan de drempelverwijdering in Boontjes. De voorbereidende onderzoeken en het aanvragen van de benodigde vergunningen (planstudie) is uitgevoerd door de Provincie Fryslan. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer en onderhoud van de vaargeul.