Atlas 'Verstild getij' online

 

De atlas vormt de basis voor het advies Waddenland. Voor de provincies Groningen, Noord-Holland en Fryslân worden deeluitwerkingen gemaakt die onderdeel zijn van enkele overkoepelende thema’s voor de hele kust.

Voor Fryslân is Buro Harro gestart. Uiteindelijk moeten de deeluitwerkingen de integrale visie Waddenland voeden, die komend voorjaar wordt uitgebracht op aanvraag van het RCW (Regionaal College Waddengebied). Om de atlas Verstild Getij te bekijken klikt u hier.

Meer informatie over visie Waddenland