Atlantikwallproject op koers

"Op Terschelling is het opknappen van het oorlogserfgoed een groot succes voor eilanders en toeristen. We moeten cofinanciering niet af laten hangen van alleen het Waddenfonds, terwijl het doorgaan van het project afhankelijk is van meerdere subsidieverstrekkers."

Namens de VVD sprak Nick Ran zijn enthousiasme uit over project ''Altantikwall'' met plannen om de 2685 km lange verdedigingslinie die de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie toegankelijk(er) te maken. Het college is bereid er €25.000,- in te steken. Voor Texel zijn het openstellen en conserveren van de bunker op Loodsmansduin en het bezoekbaar maken en virtueel inrichten van de bunker tegenover het vliegveld.

Volledig artikel op website Texelse Courant