Andere aanpak voor dijkverbetering Ameland

LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân kiest een andere aanpak voor de dijkverbetering op Ameland. Door onvoorziene omstandigheden is het nodig om de werkzaamheden anders te organiseren.

In 2016 verbetert de aannemer de westkant van de dijk in één keer. Zowel de buiten- als binnendijkse weg wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting geldt ook in het stormseizoen, want dan wordt gewerkt aan de onderkant van de dijk.

Dezelfde aanpak vindt plaats in 2017 voor het oostelijke deel van de dijk. Hierdoor is het mogelijk om het project binnen budget en met behoud van kwaliteit in 2018 af te ronden. Vorig jaar is het werk aan de dijk stilgelegd door de vondst van asbestdeeltjes in de grasmat. Omdat nader onderzoek nodig was, heeft aannemerscombinatie Van den Herik-Jansma de geplande 2,5 kilometer dijk niet kunnen verbeteren. Het onderzoek is nu afgerond en heeft aangetoond dat de asbestvervuiling zeer beperkt is. Daarnaast liep het broedseizoen uit en werd duidelijk dat er andere keuzes nodig waren voor het asfalttransport en de vervanging van de grasmat. Met de gewijzigde aanpak wordt de opgelopen vertraging hersteld en kan de aannemer het werk tijdig, binnen budget en met behoud van kwaliteit in 2018 afronden.

Volledig artikel op website Persbureau Ameland