Algehele ontheffing op het verbod van het plukken van cranberry’s op Vlieland

Namens het college van B&W is op 19 augustus 2015 besloten Algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4:20 derde lid van de APV Vlieland 2011 van het verbod tot het plukken of bij zich hebben van cranberry’s zoals gesteld in artikel 4 van het aanwijzingsbesluit APV Vlieland 2011 onder de voorwaarde dat:

de ontheffing geldt voor de periode van vrijdag 11 september 2015  tot en met woensdag 31 december 2015;
het plukken is alleen toegestaan tussen 9.00 uur en 18.00 uur.

Aan het plukken van cranberry’s worden door de grondeigenaar Staatsbosbeheer daarnaast de volgende voorwaaren verbonden:

gebruik kambak:
voor het plukken met een kambak is een vergunning nodig van Staatsbosbeheer. Inwoners van Vlieland kunnen zo’n op naam gestelde vergunning aanvragen bij Staatsbosbeheer, geldig van 11 september – 31 december 2015. Kosten: € 6,00 per persoon (inclusief btw);
de kambak mag op een paar plaatsen niet worden gebruikt (staat in het veld met bordjes aangegeven):

het cranberryveld langs de Postweg ten oosten van Bomenland;
ten westen van De Ankerplaats, bij de watermeter;
ten westen van Pad van 6 (Posthuys-strandovergang).

In de vergunning staan de overige ‘spelregels’ van Staatsbosbeheer vermeld.

commerciële pluk
De eilanders die commercieel willen plukken moeten zich melden bij Staatsbosbeheer. Voor het aanvra-gen van vergunningen voor het gebruik van de kambak en voor verzoeken om commercieel te mogen plukken is het kantoor van Staatsbosbeheer (Dennenlaan 4) geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Uiteraard blijven de regels voor (gemotoriseerd) verkeer en de toegankelijkheid van terreinen van kracht.