Akkoord over verdeling natuur en landbouw op Texel

Er is een akkoord over de verdeling van landbouw- en natuurgrond op Texel. Op vrijdag 20 december ondertekenen de provincie, de gemeente, de LTO Noord, het hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging De Lieuw een overeenkomst, die dit vastlegt. Een win-win-situatie; natuurprojecten kunnen weer worden opgepakt en de landbouw kan zich verder ontwikkelen.

Ruimte
Aanleiding voor de overeenkomst is de wens van zowel de landbouwsector als de natuurorganisaties om elkaar meer ruimte te geven. Een concrete uitwerking bleek vanwege verschillende belangen lastig. Gedeputeerde Jaap Bond: "We zijn allemaal blij met deze doorbraak. Nu is duidelijk hoe de natuur en landbouwsector zich verder kunnen ontwikkelen."
 
Bestemming
De betrokken partijen willen nu snel aan de slag met de afronding van de natuurgebieden Waal en Burg, Dorpzicht, Hanenplas en De Bol. Ter compensatie van deze natuurontwikkeling is de ruim 100 hectare van polder Zeeburg niet langer onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur; de bestemming blijft agrarisch. Van 170 hectare was de natuurbestemming al teruggedraaid. Uiteindelijk is er nog 17,5 hectare 'te veel' grond met een natuurbestemming. De partijen hebben voorgesteld deze grond uiterlijk in juni 2014 aan de landbouw terug te geven.