Akkoord over onderhoud kwelders Waddenkust

De provincie Groningen en grondeigenaren van grasland in de kwelders langs de Waddenkust zijn het eens geworden het beheer en onderhoud van de gebieden.

Vrijdag ondertekenen alle partijen een akkoord waarin gemaakte afspraken worden vastgelegd. De kwelders langs de kuststrook werden de afgelopen jaren voor tien miljoen euro opgeknapt. Doel van het project is om het weideland dusdanig te beheren zodat de natuur in het gebied meer kans krijgt. Het onderhoud van de kwelders wordt betaald door de provincie.

Artikel op website RTV Noord