Afvaloven op vingers getikt

De provincie Fryslân heeft afvalverwerker Omrin op de vingers getikt over de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen.

Als Omrin het overzicht van de stoffen die in de REC vebrand worden per 1 november niet beter op orde heeft, legt de provincie een dwangsom op.

Dat heeft de provincie in een waarschuwingsbrief laten weten. Van alle leveranciers moet vastgesteld worden welke stoffen zij aanleveren. Daarvoor moeten acceptatiecriteria bijgehouden worden. Tot nu toe is dit twee keer niet in orde geweest.