Afvaloven mag voorlopig blijven draaien

HARLINGEN - De afvaloven in Harlingen hoeft niet stilgezet te worden van de provincie Fryslân.

Wel moet afvalverwerker Omrin zo snel mogelijk een aanvraag indienen voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. Dat heeft de provincie in een brief aan de afvalverwerker laten weten.

In eerste instantie oordeelde de provincie dat een dergelijke vergunning niet nodig was, omdat ze er zeker van was dat de afvaloven geen schade aan de natuur zou veroorzaken. De Waddenverening was het hier niet mee eens en stapte naar de Raad van State. Die besloot gisteren dat de provincie die natuurschade niet zomaar kan uitsluiten. Wat betreft de uitstoot van dioxinen en de ‘weidsheid van het landschap’ lieten de argumenten van de provincie te wensen over, volgens de Raad.

Volledig artikel op website Frisch Dagblad