Aftrap project Spaarwater 10 april

Project spaarwater gaat 10 april van start. Dit project richt zich op de beschikbaarheid van zoet water in de bloembollen- en aardappelteelt. Samen met verschillende andere partijen, werkt Wetterskip Fryslân aan behoud van een economisch rendabel Waddengebied. Nu én in de toekomst.

Spaarwater richt zich op zelfvoorzienende zoetwaterberging op perceelniveau. Dit gebeurt door middel van ondergrondse zoetwateropslag of systeemgerichte drainage. Het project telt vier locaties in het Waddengebied. Alle vier de locaties hebben hun eigen kenmerken en technische toepassingen.