Afspraken over veiligere doorvaart in Eems-Dollardgebied

GRONINGEN - De Federale Directie Vaarwegen en Scheepvaart en Rijkswaterstaat gaan nauwer samenwerken. Dit moet zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart in het Eems-Dollardgebied.

In de overeenkomst, die donderdag is ondertekend, zijn afspraken vastgelegd over het onderhoud van de vaarroute in de Eems en uit te voeren peilingen. Voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden op het traject Eemshaven–Noordzee wordt Nederland verantwoordelijk.  

'Optimaal beheer vaarroute'
Ir. Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland: 'We verruimen de vaarweg Eemshaven-Noordzee, zodat grotere schepen de Eemshaven veilig kunnen aandoen. Maar door rekening te houden met de natuurlijke ligging en diepte van de huidige vaarweg Eemshaven-Noordzee baggeren we zo min mogelijk. Door het bundelen van elkaars kennis en kunde, leidt deze samenwerking tot optimaal beheer van de vaarweg.'

Volledig artikel op website RTV Noord