Afspraken over kokkels werken goed

Afspraken over een betere verspreiding van de handkokkelaars over het Wad hebben hun vruchten afgeworpen. De natuur wordt gespaard en de vissers kunnen nog altijd goed leven van de visserij.

Eerder lagen vaak veel schepen tegelijk op de beste kokkelbanken en dat zorgde voor overlast. De schepen zijn ook concurrente van de vogels, want die eten de kokkels. Het ministerie van Economische Zaken, de natuurbeschermers, de vissers zelf en de provincie hebben om tafel gezeten. De conclusie is dat de afspraken die gemaakt zijn goed werken.