Afsluiting innovatieve pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging Texel

Op 2 december 2015 heeft op Texel een feestelijke eindbijeenkomst plaatsgevonden van de driejarige pilot Zelfvoorzienende zoetwaterberging. De resultaten van dit innovatieve zoetwaterproject zijn positief en de reacties enthousiast.

De bijeenkomst werd geopend door Gedeputeerde Water Cees Loggen van de provincie Noord-Holland. Daarna presenteerde Jouke Velstra van Acacia Water de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Hans Smit, op wiens perceel het onderzoek heeft plaatsgevonden, vertelde over zijn ervaringen gedurende de onderzoeksperiode en vertelde zelf door te gaan met het zelfvoorzienende zoetwatersysteem. Na het beantwoorden van vragen door het projectteam startte de kennismarkt en werd een rondleiding over het proefperceel gegeven.

De uitvoering van de pilot was in handen van een consortium onder leiding van Antea Group en Acacia Water. Antea Group was verantwoordelijk voor projectleiding, omgevingsmanagement, ontwerp van bassin, toezicht op realisatie van bassin, en onderzoek naar golfslag beperkende maatregelen.

Meer informatie op de projectwebsite