Actieplan Vaarrecreatie: balans tussen natuur en recreatie op het Wad

De Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland hebben, samen met havengemeenten, Rijk, natuurorganisaties en watersportsector, een 'Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee' opgesteld.

In Den Oever is vrijdag 17 januari dit actieplan feestelijk ondertekend. Met dit plan willen de partijen een evenwichtige ontwikkeling van natuur en vaarrecreatie op de Waddenzee en een passende ontwikkeling van jachthavens aan de Waddenzee mogelijk maken. Uitgangspunt vormt de te actualiseren erecode 'Wad ik heb je lief' met 'spelregels' voor een verantwoorde omgang met het Wad.

Meer informatie en het volledige actieplan