Aanvraag Waddenfonds voor waddendorpen Dongeradeel

HOLWERD - De vier waddendorpen Metslawier, Holwerd, Ee en Paesens-Moddergat bundelen hun krachten. Als onderdeel van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel zijn er binnen deze dorpen Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) opgericht.

Om het unieke karakter van de dorpen te beschermen en de cultuurhistorische waarde te versterken, hebben de DOM’s gezamenlijk het projectplan Waddendorpen 4.0 ontworpen. Met dit plan willen de dorpen de beschermde dorpsgezichten aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers. Voor de uitvoering van het plan is subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds.

Deelprojecten
Onder deskundige begeleiding heeft elk dorp een deelproject ontwikkeld. In Metslawier bevindt zich het stinsenterrein van state Unia. Het dorp wil de oude glorie en centrale functie van dit terrein graag herstellen door het voor nieuwe functies geschikt te maken. Ook de omgeving in en rondom de Tsjerkebuorren moet kwalitatief worden aangepakt. De terp wordt beter toegankelijk, zodat de historie van de ‘Tsjerke op ‘e Terp’ weer voor iedereen zichtbaar is.

Volledig artikel op website RTV Noordoost-Friesland