Aanvraag Waddenfonds voor ‘Naar Buiten Holwerd’

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft namens Staatsbosbeheer de subsidieaanvraag van het project ‘Naar Buiten Holwerd’ verzorgt en nu ingediend bij het Waddenfonds.

In het project ‘Naar Buiten Holwerd’ wordt de kwelder als ecosysteem in zijn natuurlijke vorm herstelt, waarbij de zee weer invloed krijgt en de mogelijkheden voor extensieve begrazing worden verbeterd.

Staatsbosbeheer is beheerder van het gebied en het plan is in samenwerking met de gemeente Dongeradeel, EcoLaNa, Dorpsbelang Holwerd en het Programma naar een Rijke Waddenzee opgesteld.

Toerisme
Niet alleen de zee moet weer invloed krijgen, maar het gebied wordt ook voor het publiek toegankelijk gemaakt door het aanleggen van een wandelpad en de aanleg van een vogelobservatiepunt. Dit totaal moet een prachtig “beleefbaar” landschap opleveren. In de toekomst voorziet het plan in een verdienmodel waarmee het beheer en onderhoud kan worden bekostigd.

Door het uitvoeren van deze maatregelen ontstaat een meer natuurlijke dynamiek in het kweldergebied. Dit wordt veroorzaakt door de in- en uitstroom van zeewater en door natuurlijke sedimentatie. Daarnaast wordt verruiging van de kwelders tegengegaan door inzet van diverse vormen van beweiding.

Als het Waddenfonds de aanvraag goedkeurt, kunnen de werkzaamheden plaatsvinden in de periode 2013 -2015.