8,5 Miljoen voor projecten leefbaarheid in Groningen

Tweede ronde van 2013 leefbaarheidsgelden

De provincie Groningen stelt in totaal 8,5 miljoen euro ter beschikking aan in totaal 12 projecten om de leefbaarheid in de krimpregio's van de provincie te verbeteren. Voor een deel gaat het om beschikbaar maken van geld voor projecten die al eerder waren beschreven in Woon en Leefbaarheidsplannen. Voor een ander deel gaat het om nieuwe innovatieve experimenten. Net als bij eerdere rondes zijn de 12 projecten zeer verschillend. Zo gaat het bijvoorbeeld om een combinatie van recreatie en educatie bij de schaapskudde bij Blauwestad. Een ander voorbeeld betreft een initiatief van verenigingen in Stedum om gezamenlijk een dorpshuis-voorziening te exploiteren. Een volledige lijst van projecten treft u aan in de bijlage.

De provincie heeft tot 2020 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de krimpgebieden Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne helpen in stand te houden of te verbeteren. De subsidies die nu zijn toegekend vormen de tweede ronde van 2013. Een deel van de gesubsidieerde projecten komt voort uit de woon en leefbaarheidsplannen die in de regio's zijn opgesteld en nu worden uitgevoerd.

Volledig artikel op website provincie Groningen